اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید برگه پرینتر سوزنی 136 ستون در وب سایت واریان را مشاهده نمایید