درخواست کد مشتری

ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات اینشرکت و  بهره گیری از سیستم ثبت نام " آن لاین" با توجه به اینکه اطلاعات  این فرم عینا در اسناد و صورتحساب های صادره درج خواهند شد لطفا در ورود اطلاعات صحیح و کامل ، دقت لازم را معمول فرمائید .

از طرف دیگر با توجه به اینکه ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی از طرف سازمان امور مالیاتی الزامی اعلام گردیده است از متقاضیان محترمی که تا کنون در این زمینه اقدام نکرده اند انتطار دارد ضمن تکمیل و ارسال فرم  زیر ، متناسبا نسبت به ارسال فرم های تکمیلی موجود در زیر  های بعدی نیز اقدام فرمایند .