فرم ارسال کالا به شرکت واریان ایران

مشتری گرامی

 

چنانچه به هردلیلی خواهان ارسال هر گونه کالائی به دفتر مرکزی واریان میباشید ضروریست بمنظور جلوگیری از هرگونه ناهماهنگی احتمالی ، فرم مربوطه را از طریق لینک زیر دانلود ، تکمیل و صرفا پس از نصب آن بر روی بسته بندی کالای ارسالی ، نسبت به ارسال آن خود اقدام فرمائید .

 

بدیهی است اینشرکت مسئولیتی در قبال مرجوع شدن اتوماتیک بسته هائی که فاقد این فرم باشند نخواهد داشت .

شاد باشید


FormErsalKalaBeVarian.xls