پسبوک

پرینتر پسبوک ، به پرینتر هایی گفته می شود که قابلیت چاپ و پرینت بر روی انواع چک و دفترچه ها را دارند. در چاپگر پسبوک ، به دلیل تکنولوژی آن ، امکان دستکاری بر روی چاپ وجود ندارد و به همین دلیل کاربرد امنیتی دارند. به این پرینتر پسبوک علاوه بر پرینتر چاپگر پسبوک ، پرینتر بانکی ( پرینتر چاپ چک ) نیز گفته می شود.