پرینتر خطی

پرینتر خطی تالی جنیکام در سرعت های متنوعی ارائه شده که می تواند طیف گسترده ای از نیازهای چاپ پرسرعت را با هزینه کم برطرف نماید. پرینتر خطی تالی جنیکام در ایران توسط شرکت صنعتی تالیسان نیز تولید می گردد.

Tally Genicom 6820

Tally Genicom 6820

Tally Genicom 6805

Tally Genicom 6805

TallyGenicom 6312

TallyGenicom 6312

Tally Genicom 6815

Tally Genicom 6815

TallyGenicom 6215

TallyGenicom 6215

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6215 is compeletly discontinued

TallyGenicom 6218

TallyGenicom 6218

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6218 is compeletly discontinued

Share: