دستگاه کپی

دستگاه کپی | شرکت واریان ایران، نماینده انحصاری پلاتر لیزری اُسه Oce هلند ، پرینتر های خطی تالی جنیکم TallyGenicum ، نماینده ی رسمی پرینتر های چاپ دیجیتال کانن ( Canon ) و اسکنر نقشه کانتکس ( Contex ) دانمارک می باشد.

Océ varioPRINT 2075

Océ varioPRINT 2075

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  Océ varioPRINT 2075 is compeletly discontinued

Share: