تالی 6215

تالی 6215 | شرکت واریان ایران، نماینده انحصاری پلاتر لیزری اُسه Oce هلند ، پرینتر های خطی تالی جنیکم TallyGenicum ، نماینده ی رسمی پرینتر های چاپ دیجیتال کانن ( Canon ) و اسکنر نقشه کانتکس ( Contex ) دانمارک می باشد.

TallyGenicom 6215

TallyGenicom 6215

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6215 is compeletly discontinued

TallyGenicom 6218

TallyGenicom 6218

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6218 is compeletly discontinued

Share: